بیمه تکمیل درمان

#پرسش_و_پاسخ
#بیمه_درمان_تکمیلی

بله، مطابق قوانین جدید و برخلاف روال سابق، خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی امکان پذیر است.

تبصره بند 2 ماده 25 آیین نامه شماره 99 شورای عالی بیمه:

“تبصره: بیمه ­گر می­تواند مشروط به اخذ پرسشنامه سلامتی و انجام معاینه پزشکی و اقدامات تشخیصی مورد نیاز، بیمه درمان انفرادی صادر نماید”

در بیمه های درمان انفرادی کارمزد نماینده حقیقی 15 درصد و کارمزد نماینده حقوقی(شرکت نمایندگی) 17 درصد است. در بیمه نامه های تکمیل درمان گروهی کارمزد نماینده حقیقی 10 درصد و کارمزد نماینده حقوقی(شرکت نمایندگی) 12 درصد است.

 

همچنین کارمزد بازاریابان درصدی از حداکثر کارمزد است که مقدار آن مطابق توافق مابین نماینده و بازاریاب تعیین می شود.

 

بخشی از ماده 1 آیین نامه شماره 83:

“حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه‌ای که توسط نمایندگان و دلالان رسمی بیمه انجام می‌گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است:

 

هـ- بیمه حوادث شخصی و درمانی: درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه
۱- حوادث انفرادی 28 32
۲- حوادث گروهی 25 29
۳- درمان انفرادی 15 17
۴- درمان گروهی 10 12
دکمه بازگشت به بالا