بیمه شخص ثالث

#پرسش_و_پاسخ
#بیمه_شخص_ثالث

بله، کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری باید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند. از وسایل نقلیه موتوری میتوان به سواری، بارکش، موتورسیکلت و غیره اشاره کرد.

بله، تمامی افراد آسیب دیده در حادثه، به جز راننده مسبب حادثه، شخص ثالث محسوب می شوند و تحت پوشش هستند.

بله، افت قیمت خودرو از نکاتی است که توسط کارشناس ارزیاب خسارت لحاظ می شود.

بله، طبق قانون جدید تخفیف بیمه ثالث به اتومبیل دیگری از همان نوع قابل انتقال است. البته خودروی جدید باید متعلق به خود بیمه گزار یا فرزندان، والدین و همسر او باشد.

بله، راننده مقصر حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود اما تحت پوشش حوادث راننده که همراه با بیمه نامه ثالث عرضه می شود، قرار دارد. لازم به ذکر است که پوشش حوادث راننده در بیمه شخص ثالث تنها هزینه دیه راننده مقصر را میپردازد و برای دریافت هزینه پزشکی باید بیمه حوادث انفرادی جداگانه تهیه کرد.

حادثه خبر نمی کند. اگر کسی خدای نکرده دچار حادثه شود و بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد، تا زمان پرداخت خسارت مالی و جانی باید در زندان بماند.

خیر، انتقال وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه ممکن نیست.

خیر، طبق مقررات جدید دارنده نیازی به خرید الحاقیه برای خسارت های بدنی ندارد و شرکت بیمه مبلغ دیه را به نرخ روز خواهد پرداخت.

خیر، در این صورت راننده مقصر مسئول پرداخت تمام خسارات ناشی از حادثه است. البته صندوق خسارات بدنی ابتدا خسارات بدنی زیان دیدگان را می پردازد و سپس برای پس گرفتن مبلغ پرداختی به راننده مقصر حادثه مراجعه می کند.

طبق قانون جدید، میزان تخفیف عدم خسارت برای هر سال 5 درصد است و سقف آن 70 درصد تخفیف(برای 14 سال عدم خسارت) می باشد.

بله، البته برای خسارت های جزئی غیر بدنی(زیر 16 میلیون تومان) خسارت با توافق طرفین قابل پرداخت است.

شرکت بیمه خسارت اشخاص ثالث را خواهد پرداخت. همچنین آموزش دهنده(یا آزمون گیرنده) راننده محسوب می شود.(تبصره 3 ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث)

شما میتوانید از طریق صفحه استعلام بیمه سا(https://bimesa.ir/home/inquiry) مشخصات بیمه نامه خود را از بیمه مرکزی دریافت کنید.

در فرآیند خسارت بیمه نامه شخص ثالث خسارت های مالی بعد از تایید کارشناس ارزیاب خسارت و خسارات جانی بعد از صدور حکم دادگاه قابل پرداخت هستند.

بله، هزینه های پزشکی اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه جز خسارات جانی قابل پرداخت محسوب می شود. برای خسارت بدنی چهار حالت ممکن است:

خسارت بدنی از محل قانون دیگری قابل پرداخت باشد.

خسارت بدنی از محل  بیمه شخص ثالث پرداخت شود.

خسارت بدنی توسط صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.

خسارت بدنی به دلیل تشعشعات رادیواکتیو و قصد صدمه به خود(خودکشی و…) که قابل پرداخت نیست.

همچنین بیمارستان ها بدون هیچ قید و شرطی ملزم به پذیرش زیان دیدگان تصادفات رانندگی هستند.

در این صورت مشمول جریمه می شوید اما تخفیف شما از بین نمی رود زیرا تخفیف بیمه ثالث و جریمه نداشتن آن به طور جداگانه محاسبه می شوند و ربطی به هم ندارند.

میزان تخفیف بیمه شخص ثالث بر طبق مقررات جدید به شرح زیر است:

سابقه عدم خسارت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و بیشتر
درصد تخفیف 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

همچنین طبق مقررات جدید دیگر با یک تصادف همه تخفیفات از بین نمی رود بلکه مقدار حق بیمه مطابق جدول زیر افزایش می یابد:

نوع خسارت/تعداد خسارت بار اول بار دوم بار سوم و بیشتر
خسارت مالی 20 واحد 30 واحد 40 واحد
خسارت جانی 30 واحد 70 واحد 100 واحد
*نکته مهم: در صورتی که خسارت جانی و هم خسارت مالی همزمان و در یک حادثه پرداخت گردد، جریمه این حادثه فقط به اندازه “یک خسارت بدنی” خواهد بود.

خودروهای فرسوده بیمه شخص ثالث نمی شوند. اما تخفیف عدم خسارت آن ها قابل انتقال است.

بله، بیمه گذار در بیمه شخص ثالث می تواند مالک یا متصرف خودرو(غیر از مالک) باشد.

باید به نمایندگی صادر کننده بیمه شخص ثالث خود مراجعه کنید تا آنها برای شما “الحاقیه اصلاحی” صادر کنند.

بله، زیرا در این صورت بیمه نامه شخص ثالث جدید شما از بعد از انقضای بیمه نامه قبلی شروع می شود. توصیه می شود مدتی قبل از اتمام بیمه نامه قبلی، اقدام به تمدید بیمه نامه قبلی خود کنید تا اینکه در صورت پیشامد حادثه بدون پوشش نمانید و همچنین مشمول جریمه نداشتن بیمه ثالث هم نشوید.

بله زیرا دیه در بیمه شخص ثالث و پوشش نقص عضو بیمه عمر دو مقوله جدا هستند و در پوشش های فوت و نقص عضو بیمه عمر، اصل غرامت وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا