بیمه مسئولیت

#پرسش_و_پاسخ
بیمه_مسئولیت_کارفرما

در این صورت خسارات دریافتی از هر بیمه نامه به نسبت “سرمایه بیمه شده ی آن بیمه نامه ” به  “کل سرمایه بیمه شده”(همه بیمه نامه ها) خواهد بود. مجموع خسارات دریافتی هم حداکثر معادل مبلغ خسارت است.

بله به طور معمول اگر کارگر خارجی دارای پروانه کار معتبر باشد، خسارات وارده به او در بیمه مسئولیت کارفرما پوشش داده می شود.

این مورد ذیل خسارات بدون رای دادگاه قرار می گیرد و مقدار آن توسط کارشناس معتمد بیمه گر تعیین می شود.

از آن جایی که بیمه مسئولیت گسترده تر است(با وجود پوشش هایی مانند پوشش مطالبات تامین اجتماعی) و برای همین هدف(مسئولیت کارفرما) ایجاد شده، بنابراین اولویت با خرید بیمه مسئولیت است.

هر دوی این بیمه نامه ها مزایایی دارند. بیمه مسئولیت بی نام برای کارگاه هایی که کارگران آن متغیرند مناسب است اما از طرف دیگر باید در هنگام دریافت خسارت رابطه کارگری و کارفرمایی بین بیمه گذار و زیان دیده اثبات گردد.

خیر، کارفرما می تواند در هنگام خرید بیمه مسئولیت پوشش “پرداخت بدون رای دادگاه” را انتخاب کند تا سرعت دریافت خسارت افزایش پیدا کند و بیمه گذار معطل فرآیند دادرسی نشود.

بله، به شرطی که مسئولیت کارفرما محرز گردد که در این صورت بیمه گر خسارت های مالی و جانی ناشی از حادثه را پوشش خواهد داد.هزینه پزشکی نیز جزو خسارت هایی است که تا سقف مندرج در بیمه نامه تحت پوشش است.

خیر، در بیمه های مسئولیت هیچ دوره انتظاری وجود ندارد و اگر بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد بیمه حادثه ای رخ دهد، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

اگر پوشش “پرداخت بدون رای دادگاه” خریداری شده باشد، خسارت بدون معطلی و با نظر کارشناس بیمه پرداخت میگردد. در غیر این صورت خسارت به وسیله دادگاه و در حکم صادره مشخص می شود.

هر پروژه یک پیمانکار اصلی دارد و ممکن است تعدادی پیمانکار فرعی نیز داشته باشد. هرگاه در وقوع خسارت هم کارفرمای اصلی و هم پیمانکار فرعی مقصر باشند، بیمه تنها سهم کارفرمای اصلی را می پردازد. بنابراین برای پوشش کامل خسارت ها لازم است پوشش “مسئولیت پیمانکاران فرعی” خریداری و تعداد کارکنان پیمانکاران فرعی نیز در تعداد کل کارگران کارگاه حساب شود.

بله لازم است، زیرا بیمه مسئولیت پوشش هایی دارد که در بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد. بیمه تامین اجتماعی پرداخت مستمری در حالت فوت و یا از کار افتادگی را شامل می شود و دفترچه آن برای هزینه های درمانی است.(پوشش های مستمری و درمانی) اما نقص عضو و دیه کارکنان در بیمه تامین اجتماعی پوشش داده نمی شود، بلکه بر عهده کارفرما است و اگر کارفرما بیمه مسئولیت تهیه نکند باید دیه کارکنان را شخصا بپردازد.

خیر، زیرا کارگران چه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند و چه نباشند، مسئولیت خسارت وارده به آنان بر عهده کارفرماست. البته توصیه میشود که حتما کارگران خود را تحت پوشش قرار دهید و پوشش “مطالبات سازمان تامین اجتماعی” را نیز تهی کنید. در غیر این  صورت اگر حادثه ای رخ دهد، خسارات سنگینی به کارفرما وارد خواهد شد.

بستگی به شرایط خصوصی بیمه نامه دارد. اما طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی، ملاک پرداخت دیه زمان پرداخت (یوم الادا) می باشد و مبنای مسئولیت کارفرما نیز همین خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا