درباره ما

(نماد بیمه)

این شرکت با ارائه مشورت های تخصصی و خدمات مدیریت ریسک در زمینه خرید انواع مختلف پوشش ها و بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گزاران از طریق فرایند کشف قیمت بهینه ، اقدام به استعلام و برگزاری مناقصات و برای بیمه نامه های مورد نیاز به طرفیت از بیمه گزار با رعایت صرفه و صلاح حداکثری و لحاظ نمودن حداکثر منافع اقتصادی و مالی بیمه گزار از طریق بیمه گزاران توانگر و دارای ظرفیت نگهداری متناسب با ریسکهای بیمه گزار ، همچنین مدیریت خسارتهای احتمالی مطابق با استانداردهای بین المللی در حوزه بیمه و ریسک می نماید.

تاریخچه:

شرکت کارگزاری رسمی نماد بیمه (سهامی خاص) در تاریخ 13/08/1397 بشماره ثبت 533476 و به شناسه ملی 14007928632 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و دارای مجوز شماره 2646 و پروانه شماره 1323 مورخ 21/09/1397 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
  1. – دريافت اطلاعات لازم از متقاضيان خدمات بيمه و ارائه مشاوره تخصصی به ایشان در خصوص نرخ و شرايط خدمات بيمه مورد تقاضا و مدیریت خسارت های احتمالی.
  2. – تکميل فرم پيشنهاد بيمه و امضاي آن به نمايندگي از طرف بیمه گزار.
  3. – اخذ پوشش بيمه مناسب و الحاقيه از بيمه گران توانگر حسب درخواست بیمه گزاران.
  4. – پيگيري پرونده‌هاي خسارت ارجاع شده توسط بیمه گزار، شامل اعلام خسارت و اخذ رسيد آن، تحويل مدارك و مستندات لازم براي تشكيل پرونده خسارت به مؤسسه بيمه و مذاکره با مؤسسه بيمه در خصوص خسارت به نمايندگي از بيمه گزار.
دکمه بازگشت به بالا