بیمه آتش سوزی

#پرسش_و_پاسخ
#بیمه_آتش_سوزی

بله، سهم حق بیمه هر واحد به تناسب زیربنای اختصاصی آن خواهد بود.(ماده 14 الحاقی قانون تملک آپارتمان ها)

آئین نامه 2800 مجموعه ضوابطی برای مقاوم سازی ساختمان های در برابر زلزله است.

بله، و در صورت بیمه نکردن ساختمان، مدیر مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.(ماده 14 الحاقی 1376 – قانون تملک آپارتمان ها) همچنین مسئولیت مدنی مدیران در قبال آتش سوزی، حوادث سرایدار، نگهبان، آسانسور و غیره از طریق بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع ها قابل پوشش است.

بر اساس نرخ بازسازی بنا(عرصه)، یعنی قیمت زمین تاثیری در سرمایه بیمه شده در بیمه آتش سوزی ندارد. همچنین عامل موثر دوم دیگر قیمت اثاثیه و لوازم منزل است.

خیر، دوره انتظار در بیمه آتش سوزی وجود ندارد. دوره انتظار صرفا ویژه بیمه درمان و آن هم برای سال اول بیمه نامه است.(تمدید بیمه نامه دوره انتظار ندارد)

خسارت وارد شده به وسیله نقلیه پارک شده در پارکینگ جز تعهدات اصلی بیمه آتش سوزی نیست، ولی با پرداخت مبلغی به عنوان پوشش اضافی قابل خریداری است

بله، می توانید دو یا چند بیمه نامه آتش سوزی تهیه کنید اما توجه داشته باشید که مجموع خسارات دریافت شده از بیمه نامه های مختلف حداکثر معادل 100% آسیب وارد شده خواهد بود(اصل غرامت). بنابراین ارزش بیمه شده در مجموع بیمه نامه ها نباید بیشتر از کل ارزش اموال(بنا+اثاثیه) باشد.

بستگی به پوشش های انتخابی دارد. چهار پوشش بیمه آتش سوزی در صورت انتخاب توسط بیمه گزار، نیاز به بازدید دارند:

الف)ضایعات آب و برف ب)ترکیدگی لوله پ)نشست زمین ت)سرقت با شکست حرز

حداقل یک هفته قبل از انقضای بیمه نامه قبلی بیمه نامه آتش سوزی خود را تمدید کنید که منزل شما در برابر خطرات احتمالی بدون پوشش نباشد و از این لحاظ آسوده خاطر باشید.

دکمه بازگشت به بالا