بیمه بدنه

#پرسش_و_پاسخ
#بیمه_بدنه

3 خطر شامل: حادثه(برخورد با جسم ثابت یا متحرک)، آتش سوزی و سرقت با جا به جائی.(توجه: سرقت درجا به صورت یک پوشش اضافی ارائه می شود.)

بیمه بدنه تنها شکست شیشه ناشی از حوادث پایه(تصادف، آتش سوزی و سرقت) را پوشش می دهد. برای مثال اگر شیشه خودرو به دلیل تغییرات دما و فشار ترک بردارد، پوشش پایه بیمه بدنه خسارت نخواهد پرداخت اما پوشش شکست شیشه این مورد را جبران می کند.

بله، اما به ازای هر سال 5 درصد اضافه نرخ تعلق می گیرد.

سه راه دارید: یا اینکه بیمه نامه را فسخ کرده و حق بیمه باقیمانده را دریافت کنید یا اینکه خریدار با پرداخت حق بیمه، قائم مقام شما گردد و بیمه نامه خودرو ادامه یابد. راه سوم این است که شما بیمه نامه را به خودروی متعلق به خود، همسر، والدین یا فرزندان انتقال دهید.(مابه التفاوت ارزش خودروها محاسبه می شود.)

حق بیمه برای مدت های کمتر از یکسال گران تر از حق بیمه مدت مشابه از یک بیمه نامه سالانه است. برای مثال در یک بیمه نامه 6 ماهه، حق بیمه معادل80 درصد حق بیمه سالانه است.

از يک تا پنج روز 5% حق بیمه سالیانه

از شش تا پانزده روز 10% حق بیمه سالیانه

از پانزده روز تا يک ماه 20% حق بیمه سالیانه

از يک ماه تا دو ماه 30% حق بیمه سالیانه

از دو ماه تا سه ماه 40% حق بیمه سالیانه

از سه ماه تا چهار ماه 50% حق بیمه سالیانه

از چهار ماه تا پنج ماه 60% حق بیمه سالیانه

از پنج ماه تا شش ماه 70% حق بیمه سالیانه

از شش ماه تا هفت ماه 80% حق بیمه سالیانه

از هشت ماه تا نه ماه 85% حق بیمه سالیانه

از نه ماه تا ده ماه 90% حق بیمه سالیانه

از ده ماه تا يازده ماه 95% حق بیمه سالیانه

از يازده ماه تا دوازده ماه 100% حق بیمه سالیانه

در این صورت مقدار خسارت پرداختی به شما به نسبت “سرمایه بیمه شده/قیمت واقعی وسیله نقلیه” کاهش خواهد یافت.

اگر تغییری در کاربری خودرو مورد بیمه رخ دهد، برای مثال از آن برای مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی استفاده شود، ریسک افزایش می یابد باید به بیمه گر اطلاع داده شود. وگرنه خسارت پرداختی به نسبت حق بیمه پرداخت شده برای کاربری اولیه، کاهش خواهد یافت.

جنگ، شورش، اعتصاب، انفجارهای هسته ای، کاربری غیرمجاز، حمل بار غیر مجاز، رانندگی در حالت مستی،مصرف مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه.(گواهینامه منقضی شده، نداشتن گواهینامه محسوب نمی شود.)

دکمه بازگشت به بالا