بیمه مسئولیت

مفهوم مسئولیت:

مسئول بر وزن مفعول است و به معنای کسی است که از وی سوال پرسیده می شود. مسئولیت نیز به معنای سوال و بازخواست كردن است. مسئولیت به دو گونه مسئولیت حقوقی و مسئولیت غیر حقوقی تقسیم می شود. مسئولیت حقوقی نیز به دو گونه جزایی(کیفری) و مدنی تقسیم می شود.

درباره مسئولیت ها باید گفت که مسئولیت جزائی قابل بیمه کردن نیست. زیرا در مسئولیت جزائی بر خلاف مسئولیت مدنی، هدف جبران زیان نیست بلکه تنبیه فرد خاطی مد نظر قانونگذار است. برای مثال جرایم رانندگی قابل بیمه کردن نیستند.

 

نظریه های مسئولیت:  (اثباتشون و دفاعشون)

1.نظریه تقصیر:

طبق این نظریه فرد باید مرتکب تقصیر شده باشد تا مقصر شناخته شود. تقصیر شامل تعدی(انجام فعل ممنوع) و تفریط(عدم انجام وظیفه) است.

از لحاظ اثبات: طبق این نظریه بار اثبات با خواهان است و او باید تقصیر طرف دیگر را اثبات کند.

2.نظریه فرض تقصیر:

بنیان این نظریه هم به مانند نظریه تقصیر، بر لزوم وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت است. تفاوتی که وجود دارد این است که در اینجا مقصر بودن فرد نیازی به اثبات ندارد و توسط قانون گذار مفروض است.

از لحاظ اثبات: در این نظریه فرض تقصیر بر عهده، خوانده است تا اثبات نماید که مرتکب تقصیری نشده.

3.نظریه خطر:

در نظریه خطر به مقصر بودن یا نبودن فرد توجهی نمی شود بلکه صرف وجود رابطه علت و معلولی بین فعل عامل زیان و خسارت وارد شده برای ایجاد مسئولیت کافی است.

از لحاظ اثبات: عامل زیان طبق این نظریه، تنها می تواند با اثبات قوه قاهره از مسئولیت رها شود.

4.نظریه تضمین حق:

در این نظریه هرگونه خسارتی، مسئولیت ایجاد می کند.

از لحاظ اثبات: این نظریه از نظریه خطر هم سختگیرانه تر است چرا که اثبات قوه قاهره نیز نمی تواند موجب رهایی از مسئولیت شود.

5.نظریه تامین حوادث رانندگی:

این نظریه از نظریات جدید حقوقی در زمینه مسئولیت است. این نظریه به مسئولیت از دید تقصیر و علیت نگاه نمی کند. در اینجا آنچه اهمیت دارد جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی و پاسخگوئی به مسائل ناشی از آن است.

ساز و کارهای بیمه ای عنصر کلیدی این نظریه هستند و از طریق آن ها میتوان حقوق زیان دیدگان را تامین کرد و عدالت را گسترش داد.

 

 

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا